Programació

Oferim consultoria i desenvolupament d'aplicacions web en PHP, d'escriptori en Visual basic .NET i bases de dades MySQL i SQLServer.

Instal·lació

Instal·lació i configuració de xarxes locals, intranet, Sistemes Operatius, Ofimàtica, Còpies de Seguretat, altres programes de gestió i perifèrics.

Manteniment

Neteja de ventiladors, test físic memòria RAM i discs durs, actualització BIOS, sistema operatiu i programes i eliminació de virus.

Reparació

Reparació d’ordinadors de sobretaula, Servidors, portàtils, monitors, impressores d’injecció de tinta, làser i plotters.

Tele Assistència

És un servei de manteniment i atenció al client informàtic a través d’una connexió remota. El servei està concebut per donar suport a l’empresa en l’ús diari dels seus sistemes informàtics sense necessitat de desplaçament. Disposarà d’un informàtic qualificat amb un cost assequible i un temps de resposta immediat.